سامانه ارسال دعوتـــنامه | معرفی ما به دوستان
» سامانه ارسال دعوتـــنامه
. . . دعوتـــنامه | معرفی سامانه پیامک به دوستان . . .
* نام و نام خانوادگی شما :
-  ایمیل شما :
* شماره موبایل شما :
-  نام کاربری یا کد بازاریابی شما :
-  نام و نام خانوادگی دوست شما :
-  ایمیل دوست شما :
* شماره موبایل دوست شما :
* کد امنیتی :
               


⚠️ در صورت عدم نمایش یا ناخوانا بودن کد امنیتی ، کافیـست روی ≡ یا تصویر کلیک کنید.
⚠️ نام و نام خانوادگی شما در پیامک و ایمیل دعوتـــنامه به فرد دعوت شده ارسال میـشود.
⚠️ دعوتـــنامه های ارسالی بین ساعت 10 شب تا 8 صبح روز بعد ، بدون ارسال پیامک انجام میـشود.!
⚠️ دعوتـــنامه های ارسالی به شماره موبایلــهای در لیست سیاه تبلیغاتی ، بدون ارسال پیامک انجام میـشود.!
» معرفی سامانه پیامک به دوستان
آیا میـدانید با معرفی و دعوت هر کاربر از طریق این سامانه میـتوانید 50 تا 500 عدد پیامک هدیه دریافت کنید؟
( با معرفی سامانه پیامک از این طریق به دوستان خود و عضویت آنان در طی مدت حداکثر یک ماه پس از دعوت از شارژ هدیه بهرهــمند شوید )


قوانین :
- شارژ هدیه به معرف تنها زمانی تعلق میـگیرد که از زمان اولین درخواست یک ماه نـگذشته باشد .!
- شارژ هدیه پس از فعالــسازی پنل و اولین شارژ حساب توسط دعوت شده برای شما منظور میـگردد .
- شارژ هدیه 10 روز پس از خرید پنل یا شارژ حساب به اعتبار حساب شما منظور میـگردد .

همـچنین میـتوانید لیست دوستان و آشنایان خود را در یک فایل اکسل بـصورت سه ستون حاوی نام ، شماره ، ایمیل برای ما ارسال نمایید
تا ما با نام شما برای دوستانتان پیامک و ایمیل دعوت ارسال نماییم
در این حالت در صورت عضویت آنان ( پس از فعالـسازی پنل و انجام شارژ حساب ) برای شما پیامک هدیه منظور میـگردد