سیستم تولید کد QR

تولید رمزینه پاسخ سریع یا کد های QR به صورت آنلاین و تنها در چند ثانیهکد QR چیست ؟
QR Code یک رمزینه ماتریسی ( یا بارکد دودورا [دوبُعدی] ) است. می‌توان آن را با پوینده‌های QR ، تلفن همراه دوربیندار و تلفن هوشمند خواند. این بارکُد دربردارندهٔ چیدمانی از چهارگوش‌های سیاه بر روی زمینهٔ سپید است. دادهٔ نهفته می‌تواند نوشته ، نشانی وب ، شماره تلفن ، یا دادهٔ دیگری باشد.


نوع رمز نگاری : ابعاد : X سطح ویرایش :

متن

ایمیل

موضوع

پیام
تلفن
آدرس سایت
نام
نام خانوادگی
نام شرکت
عنوان
تلفن
ایمیل
آدرس سایت
خیابان
شهر
استان
کد پستی
کشور
یادداشت
نام
نام خانوادگی
تلفن
ایمیل
آدرس سایت
خیابان
شهر
استان
کد پستی
کشور
یادداشت
تلفن           ( جهت درج چند شماره بین آن ها , قرار گیرد )
پیام
آدرس

OR
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
عنوان
آدرس سایت
نام وایرلس
گذرواژه
نوع شبکه


پیش نمایشOnline Quick Response Code Creator