کاربر محترم سامانه پیامک به اطلاع میـرسانیم
جهان برتر نوین ، با نشانی اینترنتی
jahanbartar.ir و bartarnovin.ir
در آذر و دی ماه ۱۴۰۲ همـزمان با راه اندازی سامانه جدید ، برند SMSra را نیز رونمایی کرد
لذا از این پس امکان بهره برداری از خدمات از نشانی اینترنتـی smsra.ir فراهم است.

بریم رونمایی سایت جدیدمون